Dotační novinky

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

Obce mohou od 1. dubna do 30. září 2021 žádat o dotace na technické zhodnocení infrastruktury, resp. vybudování a modernizaci vodovodů a kanalizací. Na akci je celkem alokováno 1,5 miliardy Kč. Žádat mohou obce s min. 50 obyvateli, přičemž vodovody jsou určeny obcím do 2 000 obyvatel, u kanalizací horní limit stanoven není.

Minimální finanční spoluúčast akce je 30 % a maximální výše podpory je 50 mil. Kč. Pro obce je zde tak opět výjimečná možnost, jak zatraktivnit svou obec a zhodnotit její infrastrukturu.

Doporučení společnosti Bohemia Grant je neotálet. Pokud obec podobný projekt dříve zamýšlela, určitě by s přípravami měla začít co nejdříve, i když je relativně dostatek času. Akce je omezena nejen časově, ale také alokací. A pokud obec o akci přemýšlí až teď, nebojte, jsme tu od toho, abychom Vás výzvou podrobně provedli až do jejího úspěšného schválení.

Zajistíme pro Vás komplexní řešení. Od přípravy projektové dokumentace, přes podání žádosti až po výběrové řízení dodavatele. Ušetřete si starosti i Váš drahocenný čas. Nyní jsme tu my.