Podpora obcí v národních parcích

Ukončené

Podporované aktivity

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích,
které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Podporované aktivity:

 • Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
 • Snížení světelného znečištění
 • Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
 • Podpora informačních center orientovaných na národní parky
 • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
 • Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP
 • Právnické osoby
 • Správy národních parků
 • Nestátní neziskové organizace
 • projektová dokumentace (je-li relevantní), 
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, 
 • doklad o vlastnictví BÚ, 
 • stanovisko správy národního parku nebo energetický posudek / energetický audit.

Základní podrobnosti

Výše podpory až 85%

Dotace až

5 mil. Kč

Příjem žádostí

do 12. dubna 2021

Celková alokace

100 mil. Kč

Dotační orgán

SFŽP ČR

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat