Obnova škol a školek

Ukončené

Podporované aktivity

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavbu nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí. Dotace nelze poskytnout na venkovní hřiště a sportoviště.

Dotaci lze využít na: 

 • Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí
  či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť.
 • Obce do 3 000 obyvatel
 • Dobrovolný svazek obcí s průměrným počtem obyvatel méně než 3 000
 • Investiční záměr
 • Položkový rozpočet
 • LV k předmětnému majetku
 • Smlouva o zřízení účtu ČNB
 • Usnesení zastupitelstva o podání žádosti o dotaci
 • Základní výkresy stavební části projektové dokumentace, příp. průvodní zpráva nebo technická zpráva

Základní podrobnosti

Výše podpory až 90%

Dotace až

20 mil. Kč

Alokace

300 mil. Kč

Příjem žádostí

do 12. dubna 2021

Dotační orgán

Ministerstvo financí

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat