Oprava a modernizace bytů

Ukončené

Podporované aktivity

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Maximální podlahová plocha 1 bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

  • Obce do 3 000 obyvatel
  • Dobrovolný svazek obcí s průměrným počtem obyvatel méně než 3 000
  • Investiční záměr
  • Položkový rozpočet
  • LV k předmětnému majetku
  • Smlouva o zřízení účtu ČNB
  • Usnesení zastupitelstva o podání žádosti o dotaci
  • Základní výkresy stavební části projektové dokumentace, příp. průvodní zpráva nebo technická zpráva
  • Stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné vyjádření stavebního úřadu
  • Smlouva o dílo se zhotovitelem rekonstrukce

Základní podrobnosti

Výše podpory až 90%

Dotace až

10 mil. Kč

Alokace

300 mil. Kč

Příjem žádostí

do 18. dubna 2021

Dotační orgán

Ministerstvo financí

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat