Pečovatelské byty a Komunitní dům seniorů

Ukončené

Podporované aktivity

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

 

Dotace může být poskytnuta na:

 • novostavbu bytového domu
 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
 • nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě
 • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy
 • stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

 

 • obec, městská část Prahy, kraj
 • dobrovolný svazek obci, příspěvkové organizace
 • v.o.s., spol. s r.o., a.s.
 • družstvo, spolek
 • položkový rozpočet stavby
 • investiční záměr
 • stavební povolení
 • technicko-ekonomické zdůvodnění stavby
 • věcné zdůvodnění záměru a potřebnost vzniku podporovaných bytů
 • výpis z katastru nemovitostí
 • popis zabezpečení a financování provozu podporovaných bytů
 • čestné prohlášení, že akce nebude spolufinancována z prostředků ESIF

Základní podrobnosti

Dotace až

600 tis. Kč / 1 byt
Alokace: 250 mil. Kč

Příjem žádostí

Do 9. dubna 2021

Doba udržitelnosti

5 let

Dotační orgán

MMR

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat