Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.

Aktuální

Podporované aktivity

Ministerstvo zemědělství poskytovatel vyhlašuje prostřednictvím Odboru
vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu
129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

Podporované aktivity: 

  1. Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými
  2. Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury -rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody.
  3. Smart Metering – instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody
  • Obce 
  • Svazek obcí
  • Vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí

Základní podrobnosti

Výše podpory až 70%

Dotace až

100 mil. Kč

Alokace

1 000 mil. Kč

Příjem žádostí

20. května - 30. září 2021

Dotační orgán

Ministerstvo zemědělství

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat