Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Ukončené

Podporované aktivity

Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez dalších úprav, a to za účelem dopravy zas klientem a případně i za účelem převozu klienta. V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku.

Žadatel musí být součástí krajské sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podporované aktivity:

  • Pořízení vozidla bez dalších úprav.
  • Pořízení vozidla bez dalších úprav do ztížených terénních nebo klimatických podmínek
  • Pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu

Oprávnění žadatelé

  • obec a města s více než 10 tis. obyvateli
  • kraj,
  • dobrovolné svazky obcí, státní
  • hl. město Praha,
  • nestátní neziskové organizace, 
  • obchodní společnosti

Základní podrobnosti

Výše podpory až
75%

Dotace až

– 1 mil. Kč pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu
– 600 tis. Kč pro pořízení automobilu bez dalších úprav

Alokace

50 mil. Kč

Příjem žádostí

do 11. dubna 2021

Dotační orgán

Ministerstvo práce a sociálních věci

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace


Nebo nám rovnou zavolejte