Výsadba stromů

Ukončené

Podporované aktivity

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby
stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke
zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče
o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane
dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity.

  • všechny subjekty s prokazatelným vztahem
    k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí

Základní podrobnosti

Výše podpory až 100%

Dotace až

250 tis. Kč

Alokace

200 mil. Kč

Příjem žádostí

do 30. dubna 2021

Dotační orgán

Státní fond životního prostředí

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat