Rekonstrukce veřejných budov

Ukončené

Podporované aktivity

MMR vypsalo výzvu na podporu obnovy a rozvoje středně velkých obcí s 
3 000 – 10 000 obyvateli. 

V rámci této akce budou podporovány činnosti zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: 

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů,
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
 • knihovny,
 • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené)
 • Obce s 3 000 – 10 000 obyvateli.
 • Doklad o vlastnictví majetku,
 • předpokládaný rozpočet akce,
 • barevná fotodokumentace,
 • průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu z projektové dokumentace, 
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat (stavební povolení / ohlášení stavby / oficiální žádost o vydání stavebního povolení).

Základní podrobnosti

Výše podpory 70%

Dotace až

20 mil. Kč

Příjem žádostí

do 5. března 2021

Celková alokace

600 mil. Kč

Doba udržitelnosti

5 let

Dotační orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat