Projektová příprava – sucho a povodně

Ukončené

Podporované aktivity

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Podporované aktivity:

 • 1.4.B Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • 1.5.D Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
 • 4.2.E Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu 
 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní
  podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
  městské části hl. města Prahy, státní příspěvkové organizace, veřejné a státní
  vysoké školy, veřejnoprávní instituce
 • studie projektového záměru, včetně uvedení předpokládaných nákladů na realizaci cílového opatření
 • kumulativní rozpočet nákladů na projektovou přípravu
 • smlouvu o zřízení a vedení bankovního účtu

Základní podrobnosti

Výše podpory až 90%

Dotace až

5 mil. Kč a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Alokace

100 mil. Kč

Příjem žádostí

do 31. března 2021

Dotační orgán

Národní program životního prostředí

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat