Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Ukončené

Podporované aktivity

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí. 

Typem objektu může být:

 • kaple,
 • křížové cesty,
 • zvoničky, 
 • boží muka, 
 • smírčí a jiné kříže,
 • exteriérové sochy a sousoší, 
 • hřbitovy a hřbitovní zdi. 

V obci do 2 000 obyvatel

 • obce, 
 • spolky (sdružení) a nadace,
 • zájmová sdružení právnických osob, 
 • obecně prospěšné společnosti, 
 • vlastník objektu, 
 • vlastník / uživatel pozemku.

V obci 2 001 – 5 000 obyvatel

 • obce (objekt se musí nacházet v místní části do 500 obyvatel a řídí se zákonem pro zřízení osadního výboru)
 • spolky (sdružení) a nadace,
 • zájmová sdružení právnických osob, 
 • obecně prospěšné společnosti, 
 • vlastník objektu, 
 • vlastník / uživatel pozemku.
 • čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce k 1.1.2020 (pouze obce s 2 001 – 5 000 obyvateli),
 • barevná fotodokumentace,
 • položkový rozpočet, 
 • katastrální mapa s vyznačením lokalizace objektu + výpis z KN
 • stavební povolení nebo žádost o stavební povolení,
 • doklad o zřízení BÚ u ČNB / jiné banky.

Základní podrobnosti

Výše podpory 70%

Dotace až

200 tis. Kč

Příjem žádostí

do 19. února 2021

Celková alokace

30 mil. Kč

Dotační orgán

Ministerstvo zemědělství

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat