Podporované aktivity

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.

Bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.

  • právnické osoby
  • Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu žadatele
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Doklad o jmenování statutárního orgánu

Základní podrobnosti

Výše podpory až 100%

Dotace až

150 tis. Kč

Příjem žádostí

1. kolo: 1. - 26. února 2021
2. kolo: 1. června - 30. července 2021

Doba udržitelnosti

10 let

Dotační orgán

Nadace ČEZ

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat