Technická infrastruktura

Ukončené

Podporované aktivity

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

  • doklad o vlastnictví majetku
  • položkový rozpočet stavby nebo výkaz výměr
  • dokument o povolení stavby
  • souhrnná technická zpráva a technická zpráva k předmětné technické infrastruktuře, situace stavby předmětné technické infrastruktury
  • formulář vybavenosti obce
  • formulář o potřebnosti výstavby technické infrastruktury (volná forma popisu)
  • snímek z katastrální mapy s vyznačením pozemků

Základní podrobnosti

Dotace až

80 tis. Kč / 1 stavební pozemek
Alokace: 50 mil. Kč

Příjem žádostí

Do 9. dubna 2021

Doba udržitelnosti

5 let

Dotační orgán

MMR

Máte zájem o dotaci?

Nechte nám na sebe kontakt a využijte bezplatné konzultace

Mohlo by Vás zajímat